Stichting

De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is opgericht door een aantal maatschappelijk betrokken inwoners uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg. De Stichting en het bestuur zetten zich belangeloos in voor een nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker Maasziekenhuis. 

Zij doet dit via maatschappelijk betrokken ondernemers, fondsenwerving en de Club van vrienden. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis zetten mensen zich belangeloos in voor de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. In de statuten is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen. Zij hebben uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. 

Bestuur:

 • Johan Smedema, secretaris
 • Harrie van Boekel, penningmeester
 • Kim Franken-Konings, bestuurslid, voorzitter a.i. 
 • Diny van Vliet-Hermanussen, bestuurslid
 • Anouk Schallenberg-Liebrand, bestuurslid 
 • Ton de Weerd, bestuurslid
 • Hans Peters, bestuurslid

Het bestuur wordt ter zijde gestaan door de adviseurs mevrouw Pauline Terwijn, voorzitter Raad van bestuur Pantein en de heer Harmen Haanstra, kinderarts in het Maasziekenhuis Pantein.
 

Commissies:

 • Commissie Projecten
  - Kim Franken, voozitter.  E-mailadres: projecten@vvhm.nl
  - Johan Smedema, secretaris
  - Lotje Maassen, namens de Ambassadeurs
  - Harmen Haanstra, kinderarts, adviseur namens Maasziekenhuis Pantein
  - Eric Toonen, lid, adviseur namens Maasziekenhuis Pantein
   
 • Commissie Communicatie en PR
  - Diny Hermanussen, voorzitter. E-mailadres: communicatie@vvhm.nl 
  - Johan Smedema, secretaris
  - Anouk Schallenberg-Liebrand
  - Wanda Laarakkers, schrijfster
  - Suzanne Groenewegen, adviseur
  - Bert Moeskops, namens Maasziekenhuis Pantein

Comité van Aanbeveling:

Het is voor een kleine stichting als de onze van groot belang dat wij gesteund worden door bekende personen die naast (bestuurlijke) ervaring, de bekendheid en betrouwbaarheid van de Stichting kunnen vergroten door hun naam te verbinden aan de Stichting. Het Comité kan helpen door de Stichting bij instanties, bedrijven of particulieren aan te bevelen indien zij overwegen iets voor de maatschappij te doen. 

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

De heer Mr. Drs. W. (Willem) Gradisen
Burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar

De heer W.A.G. (Wim) Hillenaar
Burgemeester van de gemeente Cuijk

Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg
Samenwerking op vele fronten om te komen tot een betere aansluiting opleidingen op de marktvraag, revitalisering bedrijventerreinen, betere ontsluiting regio, bevordering toerisme en recreatie, etc.

Mevr. M.H.E. (Manon) Pelzer
Burgemeester van de gemeente Bergen

De heer K.W.Th. (Karel) van Soest
Burgemeester van de gemeente Boxmeer

De heer A.A.M.J. Walraven
Burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert

De heer J.J.W.H. Wijn
Ex voorzitter Raad van Commissarissen Pantein

Doneren? Doneer d.m.v. QR-code voor een donatie. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden. QR-code
ANBI

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!
archief  ›