Schenken door middel van een periodieke gift

Schenkingen en Inkomstenbelasting
Wanneer u de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis periodiek voor een periode van minimaal vijf jaar steunt en dit vast legt in een eenvoudige overeenkomst (dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel), dan zijn de jaarlijks te betalen bedragen volledig aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek.

Zonder notariële akte is de hoogte van de aftrek uitsluitend afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van uw inkomen. Schenkingen komen dan voor aftrek in aanmerking als zij tezamen meer dan 1% (drempel) en ten hoogste 10% (maximum) van het verzamelinkomen bedragen, zonderrekening te houden met de persoonsgebonden aftrek. Schenkingen van een partner (gehuwdeof indien u met uw samenwonende partner ervoor hebt gekozen te worden behandeld als gehuwden) worden samengevoegd. De drempel en het maximum wordt in dit geval bepaald door uw beider inkomen.

Periodieke gift
Het schenken van een periodieke gift via een eenvoudige overeenkomst heeft derhalve voordelen. Indien deze gift voldoet aan alle eisen die de Inkomstenbelasting stelt, is deze gift volledig aftrekbaar. Er geldt dus geen drempel of maximum, waardoor het belastingvoordeel van een periodieke gift meestal groter is dan van een eenmalige schenking.

Vereisten
De periodieke gift moet worden vastgelegd in een eenvoudige overeenkomst. Er dient minimaal vijf jaar achtereen, tenminste eenmaal per jaar een vast bedrag te worden betaald. Door ondertekening van de overeenkomst gaat u deze verplichting aan. Door tijdsverloop of door voortijdig overlijden van de schenker eindigt de verplichting tot betaling. Indien voor onbepaalde tijd wordt geschonken is de verplichting niet opzegbaar en eindigt deze pas bij overlijden van de schenker. De jaarlijkse schenking is in beginsel geheel aftrekbaar in het jaar dat de betaling wordt gedaan.

Het fiscale voordeel 
Stel u schenkt middels een eenvoudige overeenkomst vijf jaar een bedrag van € 250,00. Indien u in het belastingtarief zit van afgerond 40%, dan kost deze schenking u dus niet meer dan € 150 per jaar. U ontvangt derhalve van deze schenkingen van € 250,-- van de belastingdienst 40% per jaar terug. Het belastingvoordeel is derhalve afhankelijk van de belastingschijf waaronder de top van uw inkomen valt en kan oplopen tot 50%.

Hoe gaat het met betalen?
De betalingen kunnen het eenvoudigst via een machtiging plaatsvinden. Het bedrag dat is toegezegd heeft betrekking op het kalenderjaar. De overeenkomst wordt voor minimaal vijf jaar afgesloten. In het eerste jaar van de schenking moet ook het volledige jaarbedrag betaald worden. U kunt er desgewenst voor kiezen om de overeenkomst pas in januari van het eerstvolgende jaar in te laten gaan. Na de looptijd van de overeenkomst wordt de machtiging automatisch stopgezet.
Klik hier voor de betalingsvolmacht.

Hoe werkt het?
Na invulling van uw gegevens en ondertekening stuurt u de overeenkomst (en eventueel de machtiging) aan ons op. Na ondertekening door ons krijgt u één getekend exemplaar terug. Dat moet u goed bewaren omdat de Belastingdienst er naar kan vragen. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Neem gerust contact op met onze penningmeester, de heer Harrie van Boekel. Dit kan telefonisch op nummer 06 52 59 48 72 of per e-mail penningmeester@vvhm.nl .
Klik hier voor de in te vullen overeenkomst.

Schenken bij testament
U kunt ook op een andere manier bijdragen aan het werk van stichting Vrienden van het Maasziekenhuis het Maasziekenhuis. Met een testament maakt u uw specifieke wensen kenbaar bijvoorbeeld door een goed doel op te nemen in uw testament. Als u dit overweegt dan is het goed om daar nu al over na te denken en dit tijdig te regelen. Onze stichting is erkend als “goed doel” stichting waardoor er geen erfbelasting afgedragen hoeft te worden.


Secretariaat Vrienden van het Maasziekenhuis
Vincent Maassen
Wieldijkje 9
5831 HX Boxmeer
T 0485-57 66 01
M 06 20 44 36 60
E secretaris@VvhM.nl 
KvK 53091604
Bank 13 87 17 435 t.n.v. Vrienden van het Maasziekenhuis
IBAN NL75 RABO 0138 717 435
 
Doneren? Doneer d.m.v. QR-code voor een donatie. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden. QR-code
ANBI

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding!
archief  ›