Nieuwsbrief in een nieuw jasje

Dankzij de medewerking van onze ambasadeur Cybox kunnen wij vanaf vandaag op een nette manier met u communiceren. Niet alleen met onze Ambassadeurs en leden van het Comité van aanbeveling maar ook met de leden van de Club van Vrienden en alle andere geïnteresseerden in het wel en wee van het Maasziekenhuis. 

U doet ons een groot plezier deze nieuwsbrief door te sturen naar zakelijke relaties, vrienden, kennissen en familie. Wij zien graag meer donaties binnen komen. Dit kan heel gemakkelijk via onze website www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl 

Bedankt voor uw medewerking.

Leeftuin met ‘Vrienden’ geopend

Persbericht

BEUGEN - Maasziekenhuis Pantein heeft op maandag 13 april zijn Leeftuin officieel in gebruik genomen. De tuin is geschikt voor meerdere doeleinden. Aan de achterzijde van het ziekenhuis kunnen patiënten buiten en in een rustige omgeving revalideren en oefenen.

Verder biedt de tuin patiënten, maar ook familieleden, bezoekers en ziekenhuismedewerkers de mogelijkheid om er te ontspannen, te herstellen of gewoon een praatje te maken.

* Op de foto opent Dien Cornelissen de Leeftuin met Maasziekenhuis-directeur Theo Mennen (l.) en voorzitter Henny Swinkels (r.) van de 'Vrienden van het Maasziekenhuis'. Foto Jos Janssen.

Financiële bijdragen

De Leeftuin is mede mogelijk geworden door een bijdrage van maar liefst tienduizend euro van de stichting ‘Vrienden van het Maasziekenhuis’, die hiervoor hebben geworven bij bedrijven en particulieren in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. De opening van de Leeftuin werd verricht door Dien Cornelissen uit Boxmeer, oud-raadslid, oud-statenlid en oud-Tweede Kamerlid en lid van het ‘Comité van Aanbeveling’ van de Vrienden van het Maasziekenhuis.

Behalve door het Maasziekenhuis zelf is er financieel ook bijgedragen aan de realisatie van de tuin door het Revalidatiefonds en het Fonds NutsOhra met elk vijfduizend euro.
 

Plaatsing oefentoestellen 

Het voorjaar moet de komende weken de Leeftuin laten opbloeien. In de tuin zijn bankjes geplaatst en binnenkort worden enkele oefentoestellen geplaatst. Verder zijn paden aangelegd van diverse materialen, waarop patiënten kunnen oefenen met bijvoorbeeld een rolstoel of rollater. De multifunctionele tuin is ontworpen volgens de principes van de Planetree-gedachte van mensgerichte zorg: de patiënt staat hier centraal in een, mooie, helende en veilige omgeving van water en planten. 

Wens afdelingen

De afdelingen Fysiotherapie en Cardiologie van het Maasziekenhuis hadden al langere tijd de wens om een Leeftuin te realiseren. Met deze voorziening kunnen patiënten immers al tijdens hun verblijf in het ziekenhuis ook in de buitenlucht oefenen en revalideren en werken aan lichamelijk en geestelijk herstel. Ook wordt hun fitheid bevorderd, zodat zij beter worden voorbereid op hun terugkeer naar huis. 
 

Vrienden van het Maasziekenhuis

Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis is in 2011 opgericht door maatschappelijk betrokken inwoners uit het Land van Cuijk en Noord-Limburg en zet zich belangeloos in voor een nóg leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker Maasziekenhuis. Zij doet dit via fondsenwerving, maatschappelijk betrokken ondernemers en de Club van Vrienden. De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen inhoudt dat giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. In de statuten is vastgelegd dat bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen; er blijft dus niets aan de strijkstok hangen. Voor meer informatie, bezoek www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl. 

Foto van de Leeftuin in aanleg.

Video van de ingebruikneming van de Leeftuin

TV Land van Cuijk maakte een video opname. Deze opname is via deze link te bekijken. 
Let op: reclame aan het begin kunt u eventueel skippen.
 

Stiltecentrum

Bracht u al eens een bezoek aan het prachtige stiltecentrum? U loopt er langs als u naar de Leeftuin loopt. Het Stilttecentrum is achterin het atrium gelegen; de Leeftuin bereikt u als u even door loopt via de achterdeur aldaar.