Fijne Kerstdagen en een gezond 2016

Ook dit jaar kijken wij terug op een mooi jaar, waarin – met uw hulp – weer vele projecten konden worden gerealiseerd. Deze projecten maken het verblijf in het Maasziekenhuis in Boxmeer (veel) aangenamer.
Wij krijgen niet alleen van veel patiënten en bezoekers fijne reacties maar ook van het verplegend personeel en de vele vrijwilligers binnen het ziekenhuis.

Vorig jaar werd voor de eerste keer in het atrium een kerstboom geplaatst. Onze stichting nam een flink deel van de kosten voor haar rekening. Dit jaar is besloten ook de entree van het Maasziekenhuis te versieren; ook hier namen wij een flink deel van de kosten voor onze rekening. Het resultaat mag er zijn!

Wij danken u van harte voor uw betrokkenheid dit jaar en wensen u hele fijne Kerstdagen en een gezond 2016.


Het Anker

Ruimte voor kwetsbare ouderen. 

Voor een goed herstel is het belangrijk dat kwetsbare ouderen zo min mogel op bed liggen. In deze huiskamer kunnen ze grotendeels doen wat ze thuis ook doen, maar toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. In het onlangs aan het Maasziekenhuis toegekende keurmerk Seniorvriendelijk heeft de huiskamer ook een belangrijk aandeel gehad.
 
De huiskamer wordt incidenteel ook gebruikt als familiekamer voor familie van ernstig zieke mensen, of voor slecht-nieuws-gesprekken. Daarnaast krijgen de kwetsbare ouderen in deze ruimte een keer per week ook bewegingsoefeningen aangeboden door de fysiotherapeuten van het Maasziekenhuis.

Onze stichting nam de inrichtingskosten van deze ruimte ten bedrage van € 15.000,-- voor haar rekening.


Royale gift

Wij waren deze maand blij verrast door een gift van ruim € 6.000,-! De gulle gever had de gasten van zijn bijzondere verjaardagsfeest gevraagd om een financiële bijdrage voor de Vrienden Van het Maasziekenhuis. Wat een fantastisch begin van de decembermaand!

Goed voorbeeld doet goed volgen. Heeft u zelf iets te vieren? Of kent u mensen in uw omgeving? Denk dan eens aan:
- huwelijksfeest (25-40-50-etc. jaar)
- verjaardag
- een jubileum op het bedrijf
- bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
- afscheid van een dierbare
- en zo is er veel meer

Op onze website staat een artikel over schenken aan onze stichting. Giften die veelal aftrekbaar zijn voor de belastingen. Klik hier voor meer informatie.


Kleine giften

We zijn uiteraard net zo blij met kleine giften. Door een klein bedrag over te maken op onze bankrekening zien wij dat ons werk uw steun heeft. Elke euro is welkom.

Ons bankrekeningnummer is 
NL75 RABO 0138 7174 35
tnv Stg Vrienden van het Maasziekenhuis.

Direct doneren kan ook via onze website www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl 

Muziek bij speciale gelegenheden
Bij speciale gelegenheden en rondom  de Kerstdagen is soms (achtergrond) muziek nodig of gewenst.

Vrijwilligers doen het vaak kosteloos. Denk aan pianist Jos van Rooij en gitarist Bert Damink die dit diverse jaren hebben gedaan. .

Onze stichting heeft € 1.000,-- aan het Maasziekenhuis toegezegd.

Wikkeldoeken/quilts voor overleden kindjes

Tot nu toe was men afhankelijk van bereid willende collega`s die nog ergens iets hadden liggen of werden oude versleten moltons gebruikt. Nu kan men weer jaren vooruit met een aantal wikkeldoeken.

Kosten € 240,--.

Plafondplaten met verlichting

In verband met de vestiging van de orthopedische kinderkliniek van de Maartenskliniek zullen er wekelijks een of twee jongeren voor 24 tot max 48 uur op de Intensive Care verblijven.

Door middel van het plaatsen van plafondplaten met LED verlichting krijgt deze kamer zonder ramen een rustgevende uitstraling.

Kosten € 4.000,--.


Voorbeeld van een kangeroevest

Kangeroevest voor te vroeg geboren baby’s 

Te vroeg geboren kinderen missen de natuurlijke bescherming van de moederlijke baarmoeder om zich verder te ontwikkelen. In een couveuse wordt zoveel mogelijk de baarmoeder nagebootst. 

Om kinderen in de couveuse dezelfde steun en geborgenheid te geven als die ze in de baarmoeder ervaren, zijn er speciale nestjes en kussentjes ontworpen die het kindje comfort en geborgenheid geven zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen buiten de baarmoeder. 
Kosten € 1.361,--

Twee nieuwe ambassadeurs

Wij heten onze twee nieuwe ambassadeurs MIPA en Jordans van harte welkom. Met hun financiële steun kunnen wij nog meer doen voor de patiënten, bezoekers en personeel van ons Maasziekenhuis.

Wilt u meer weten van deze bedrijven?
MIPA Bedrijfskleding uit Sambeek: klik hier voor meer informatie.
Jordans Sign en Promotion uit Beugen: klik hier voor meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden ambassadeur te worden? Kijk op onze website www.vriendenvanhetmaasziekenhuis.nl of bel met onze secretaris onder nummer 06 53 34 76 44. 

Nieuwsbrieven 2015


Wilt u nog eens naslaan wat we al eerder hebben gedaan voor de patiënten, bezoekers en personeel van het Maasziekenhuis? De andere nieuwsbrieven van dit jaar treft u hier aan:

- Nieuwsbrief dd oktober 2015
- Nieuwsbrief dd mei 2015
- Nieuwsbrief dd april 2015
 Een kleine moeite en u helpt ons er bij meer mensen te bereiken.
Klik onderaan de pagina op de logo's.