Tip voor dit weekend: de Gezondheidsbeurs in Cuijk

Zaterdag 15 en zondag 16 september is er weer een gezondheidsbeurs. Onze stichting is daar ook aanwezig. Gaat u de beurs bezoeken dan bent u van harte welkom. Kom op de fiets, dat is goed  voor lijf en leden en spaart het milieu.

De gezondheidsbeurs is beide dagen geopend van 10.00-17.00 uur. Gratis entree. Ruime parkeergelegenheid. 
Plaats: Ebben Inspyrium, Beerseweg 45, 5431 LB Cuijk.

Drie mooie giften

Blij verrast waren wij met een drietal mooie giften.


De eerste gift was een bedrag van € 552,50.
De toelichting van de familie willen wij u niet onthouden. 
Dit is de opbrengst van de collecte van de afscheidsdienst van mijn vader. Deze gift is uw stichting van harte gegund, mijn vader is echt heel goed verzorgd in het Maasziekenhuis, wij zijn als familie - mede ook door de gelijktijdige opname van mijn moeder - door alle personeel (artsen en verpleging B3), maar zeker ook inclusief catering en schoonmaak, heel hartelijk bejegend! Dat heeft ons tijdens het overlijden van Ed zeer gesteund, maar ook nu - achteraf - is dat heel troostend.

De tweede gift was een bedrag van € 500,--.
Ook deze toelichting van de familie willen wij u niet onthouden.  
Dit is de opbrengst van de collecte van de afscheidsdienst van mijn vader. Zijn wens was een donatie te schenken aan het Maasziekenhuis, vanwege de goede zorg en de betrokkenheid die hij tijdens zijn ziekte ervaren heeft.

De derde gift was een bedrag van € 1.500,--,
Van de patiënt kregen wij de volgende toelichting:
Mijn tevredenheid betreft niet alleen de medische behandeling (deze kan ik toch slechts gedeeltelijk beoordelen), maar met name ook de accuratesse, snelheid van handelen, communicatie en menselijke benadering van U en Uw medewerkers. Daarbij hoort ook zeker de zeer goede verzorging op de verpleegafdelingen, zowel bij Interne Geneeskunde, Chirurgie als Oncologie. Speciaal wil ik hierbij ook nog noemen de Casemanagers Coloncare.‚Äč

Goed voorbeeld doet goed volgen?
Heeft u zelf iets te vieren? Of kent u mensen in uw omgeving? Denk dan eens aan:
- huwelijksfeest (25-40-50-60 jaar)
- verjaardag
- een jubileum op het bedrijf
- bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
- afscheid van een dierbare
- en zo is er veel meer

Op onze website staat een artikel over schenken aan onze stichting. Giften die veelal aftrekbaar zijn voor de belastingen. Klik hier voor meer informatie.
 

Kleine giften

We zijn uiteraard net zo blij met kleine giften. Door een klein bedrag over te maken op onze bankrekening zien wij dat ons werk uw steun heeft. Elke euro is welkom. Ons bankrekeningnummer is NL75 RABO 0138 7174 35
t.n.v. Stg Vrienden van het Maasziekenhuis. Direct doneren kan ook via onze website www.vvhm.nl 

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoongegevens nog beter te beschermen. Onze stichting voldoet aan alle geldende wetgeving. Ons Privacy Policy vindt u op onze website.

Uw gegevens worden alleen bewaard en gebruikt voor de toezending van onze Nieuwsbrieven. Als u dat niet wilt: onderaan de Nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

Nieuwe bronzen ambassadeur: Herman Verdijk

Wij heten Herman Verdijk uit Boxmeer van harte welkom als nieuwe bronzen Ambassadeur.
Herman ondersteunt van harte het vele goede wat onze Stichting doet voor patiënten en bezoekers van het Maasziekenhuis. En dat niet alleen: ook het verplegend personeel heeft daar erg veel baat bij.

Herman: van harte welkom bij onze, mede dankzij jou, nog steeds groeiende club van Ambassadeurs! 
Nieuwsgierig naar al onze ambassadeurs? Of wilt u ook ambassadeur worden? Kijk op onze website voor een overzicht.

Lions: van brons naar zilver

Blij verrast waren wij toen Lions club Land van Cuijk en Noord Limburg besloot hun bronzen Ambassadeurschap om te zetten in een zilveren Ambassadeurschap. Hartelijk dank voor het vertrouwen dat jullie hebben in de activiteiten van onze onze stichting.